Είστε εδώ

«[O Ernest Hemingway στρατιώτης]», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 20