Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Στίγματα. Χαριτωνίδου Εγκώμιον (1935-1985)», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 14-16