Είστε εδώ

Παπαδημητρακόπουλος Ηλίας Χ., «Στίγματα. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη…», Χάρτης, τχ. 19 (Φεβρουάριος 1986), σ. 12-13