Είστε εδώ

Βούρτσης Ιάκωβος Μ., «Ο Εμπειρίκος και η κριτική. Η περίοδος 1935-1946», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 610-622, 624-628