Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στο Ψυχαναλυτικό Συνέδριο της Ζυρίχης (1947)», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 577