Είστε εδώ

Μαυροϊδής Γιώργος, «[Πορτρέτο του Ανδρέα Εμπειρίκου]», Χάρτης, τχ. 17-18 (Νοέμβριος 1985), σ. 546