Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Χαρτογραφίες. Το φουντούκι του διμήνου», Χάρτης, τχ. 16 (Ιούλιος 1985), σ. 504-505