Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Γιώργος, «Κείμενα. Ωδή για τον παίκτη της Α.Ε.Κ. και της Εθνικής Χρήστο Αρδίζογλου», Χάρτης, τχ. 15 (Απρίλιος 1985), σ. 329-330