Είστε εδώ

Λεοντή Άρτεμις, «Κείμενα. Η ελληνική ποίηση στην εποχή της μηχανικής αναπαραγωγής: Μια μελέτη της απώθησης του Μοντερνισμού», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 100-101, 103-104, 106-111