Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σελίδες: Ισπανία. [Rafael Sánchez Ferlosio]», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 8