Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σελίδες: Ισπανία. Άλλες αναφορές του Χάρτη σε Ισπανούς καλλιτέχνες», Χάρτης, τχ. 13 (Νοέμβριος 1984), σ. 7