Είστε εδώ

Man Ray, «Τέχνες. Απογραφή του κεφαλιού μιας γυναίκας», Χάρτης, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1984), σ. 716-721