Είστε εδώ

«Έντα Γκάμπλερ. Επιθεώρηση Δραματικής Τέχνης Ρούλα Πατεράκη», Χάρτης, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1984), σ. 715