Είστε εδώ

Δεληγιώργη Αλεξάνδρα, «Κείμενα. Το άλλο μισό», Χάρτης, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1984), σ. 682-684, 686-688, 690-693