Είστε εδώ

Χατζητάτσης Τάσος, «Κείμενα. Περί λεόντων», Χάρτης, τχ. 12 (Σεπτέμβριος 1984), σ. 680-681