Είστε εδώ

Calvino Italo, «Σελίδες για τον Ίταλο Καλβίνο: Φεγγάρι και gnac», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 597-601