Είστε εδώ

Δημηρούλης Δημήτρης, «[Italo Calvino]», Χάρτης, τχ. 11 (Μάιος 1984), σ. 596