Είστε εδώ

«[Ο Κωστής Παλαμάς] με την γυναίκα και την κόρη του (1934)», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 339