Είστε εδώ

«[Ο Κωστής Παλαμάς] Στα σκαλιά του σπιτιού της Ασκληπιού 3 με την κόρη του Ναυσικά (1934)», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 339