Είστε εδώ

Μπερλής Άρης, «Γράμματα. [Ο γάτος μου Γούφυ]», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 298