Είστε εδώ

«[Ο Γούφυ, ο γάτος του Άρη Μπερλή]», Χάρτης, τχ. 9 (Δεκέμβριος 1983), σ. 298