Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Κείμενα-Κλίμακες. Δύο νεανικά ποιήματα: Ύμνος στη θάλασσα», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 233, 235