Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «Κείμενα-Κλίμακες. [Δύο νεανικά ποιήματα]», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 233