Είστε εδώ

«Jorge Luis Borges, Το βιβλίο των φανταστικών όντων. Μετάφραση Γιώργος Βέης. Libro», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 169