Είστε εδώ

«Astir Palace», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 168