Είστε εδώ

Bioy Casares Adolfo, «Κείμενα-Κλίμακες. Γράμματα και φιλίες», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 148-150, 152-154