Είστε εδώ

«[Jorge Luis Borges] », Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 147