Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Η εικόνα του κόσμου», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 142