Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Ένα λήμμα μιας μελλοντικής εγκυκλοπαίδειας», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 140-141