Είστε εδώ

«Ο Μπόρχες και η αδελφή του Νόρα (πίσω αριστερά), Γενεύη 1917», Χάρτης, τχ. 8 (Οκτώβριος 1983), σ. 136