Είστε εδώ

«Μαρσέλ Ντισάν και Πιερ Καμπάν», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 84