Είστε εδώ

Παπαγεωργίου Βασίλης, «[Marcel Duchamp]», Χάρτης, τχ. 7 (Ιούλιος 1983), σ. 84