Είστε εδώ

Δάλλας Γιάννης, «Κλίμακες. Δύο καταβολές του Καβάφη στη νεότερη ποίηση. Γ. Σεφέρης: Πραγματευτής από τη Σιδώνα - Μ. Αναγνωστάκη: Νέοι της Σιδώνος, 1971», Χάρτης, τχ. 5-6 (Απρίλιος 1983), σ. 701-710