Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Κως, 1955», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 483