Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «Χριστόδουλος Φώτης, Περιστερώνας, Κύπρος, 1954», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 482