Είστε εδώ

Bourke-White Margaret, «Θύματα του Μπούχενβαλντ», Χάρτης, τχ. 4 (Ιανουάριος 1983), σ. 470