Είστε εδώ

Σταθάτος Γιάννης, «Μονή Σαρανταρίου Όρους», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 350