Είστε εδώ

Σταθάτος Γιάννης, «Μονή Προφήτη Ηλία: Η Τράπεζα», Χάρτης, τχ. 3 (Νοέμβριος 1982), σ. 350