Είστε εδώ

Γαλανάκη Ρέα, «Στίγματα. Β΄ Συμπόσιο Ποίησης», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 148-150