Είστε εδώ

Χουλιάρας Γιώργος, «Στίγματα. Τέχνη και ζωή;», Χάρτης, τχ. 2 (Σεπτέμβριος 1982), σ. 145-148