Είστε εδώ

«[Αγόρι με όπλο]», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 81