Είστε εδώ

«[Mick Jagger]», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 81-82