Είστε εδώ

Θεοδωρίδης Πάνος, «Κείμενα. Η Λοβτζία», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 21