Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στίγματα. Τόνίκό, Μονοτονικό, Ατονικο», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 3-5