Είστε εδώ

Borges Jorge Luis, «Στίγματα. Για την επιστημονική ακρίβεια», Χάρτης, τχ. 1 (Ιούλιος 1982), σ. 2