Είστε εδώ

Vallejo César, «Ο άθλιος δείπνος (Από τη συλλογή Τρίλσε)», Τραμ, τχ. 9 (Μάης 1978), σ. 251-252