Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σεσάρ Βαγιέχο]», Τραμ, τχ. 9 (Μάης 1978), σ. 251