Είστε εδώ

«Denon», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 28