Είστε εδώ

Καπώνης Πάνος, «ΙΙΙ. Ο δραπέτης. Από το Αρχιπέλαγος Αϋπνίας (1976-77)», Τραμ, τχ. 7 (Γενάρης 1978), σ. 28