Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θ. Νιάρχος, Ζ.-Λ. Μπαρώ, Α. Φωστιέρης», Τραμ, τχ. 10 (Σεπτέμβρης 1978), σ. 337